Audiocolor

Audiocolor - Therapie.
                                                       
 Audiocolortherapie betekent toon- en kleurentherapie. Het is een therapie die vooral gebruikt wordt om op in aanleg aanwezige lichamelijke zwakten te werken. We noemen dit de constitutionele zwakte. Door bepaalde orgaan- en/of meridiaansystemen te ondersteunen met gerichte frequenties van kleuren en tonen kan een harmonisering van het lichaam en de geest bereikt worden. De constitutie oftewel de aanleg van een persoon is mede bepalend voor de lichamelijke zwakte, de algemene conditie en de psyche.

Zoals bekend mag worden verondersteld oefent de psyche een sterke invloed uit op de werking van het immuunsysteem.Vanuit de psyche kan zeer veel ziekmakende energie het organisme beïnvloeden. We weten dat bepaalde gedachten en situaties zeer belastend kunnen zijn voor het lichaam. Mensen met bijvoorbeeld een depressie hebben vaak ook een heel scala aan lichamelijke klachten. Dit komt omdat vanuit ons gevoelsleven door middel van een 'schakelstation' in de hersenen direct via het zenuw- en hormoonstelsel invloed kan worden uitgeoefend op organen. Het zijn verkeerde stressverwerkings-programma's die de meeste invloed op ons lichamelijke en geestelijke welbevinden hebben.

De verkeerde stress-verwerkingsprogramma's ontstaan vooral wanneer de mens in zwart-wit denken vast zit; wanneer alleen gedacht kan worden aan 'of...of' in plaats van 'en...en'. Diegene, die veel varianten paraat heeft om te reageren, is flexibel en kan zich aan elke situatie optimaal aanpassen. De starheid bij mensen is zichtbaar op lichamelijk niveau (chronische ziekten, pijnklachten) als ook op psychisch niveau (kortzichtig, niet bereid tot compromissen, star en strak vasthouden aan eigen ideeën). Uiteindelijk komt het bij beide op eenzelfde 'éénrichting' georiënteerde ziekmakende energie neer.

Om lichaam en geest weer gezond te kunnen laten fluctueren moet het organisme weer leren ook de andere kant van de zaak te gaan zien.
Dit is één van de mogelijkheden van de audiocolortherapie. We weten immers al sinds jaar en dag dat kleuren direct op de grondstemming van een mens inwerken. Kleuren zijn gedefinieerde frequenties met een afgegrensde informatie. Met specifieke toon- en kleurfrequenties kunnen gericht starre (frequentie) patronen beïnvloed worden.

Het doel van iedere therapie is het starre weer beweeglijk te maken zodat ziekte getransformeerd wordt tot gezondheid. Natuurlijk worden parallel aan deze therapie andere maatregelen genomen die van belang zijn om de transformatie daadwerkelijk effectief te laten plaatsvinden en gezondheid te bereiken en te behouden.